ANKETIRANjE GRAĐANA: Izrada studije parkiranja u gradu Boru


U okviru projekta Studije parkiranja u gradu Boru, koju sprovodi preduzeće „Model 5“ iz Beograda, vršiće se istraživanje koje će obuhvatiti prikupljanje statističkih podataka o broju vozila na gradskim parkiralištima, kao i o vremenu zadržavanja vozila na parkingu.

foto bor.rs

Tokom dana učenici Mašinsko-elektrotehničke škole vršiće potrebna brojanja i anketiranje korisnika parkirališta u gradu, kako si se utvrdili stavovi i potrebe građana po pitanju parkiranja.

Cilj istraživanja je povećanje kvaliteta usluge parkiranja vozila, utvrđivanja trendova u oblasti parkiranja vozila i predloga mera za unapređenje sistema parkiranja u Boru.

Istraživanje će se vršiti u periodu od 30. maja do 20. juna.

Zainteresovani građani – vozači anketu mogu popuniti i u elektronskom obliku OVDE.

preuzeto https://bor.rs/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *