Izložba slika i skulptura u Narodnom muzeju „Zaječar“


U Narodnom muzeju u Zaječaru u utorak, 30. jula biće otvorena izložba slika i skulptura Tamare Nedeljković Vukše i Marka Vukše. Otvaranje izložbe je u 19 sati.

U neiscrpnom polju ukrštanja i kombinovanja papira, krpica, boja, lepkova, lakova, ali i različitih vremensko-prostornih segmenata, što je tipično za tehnike kolaža, Tamara Nedeljković Vukša ima sigurnu ruku. Kolaž i nije za nju samo tehnika nego kreativno polje ispitivanja vlastitih mogućnosti sučeljavanja različitih iskustava, materijala, medija i naracija. Njena osnovna linija istraživanja utemeljena je na kontrastima vizuelno-tekstualnih struktura, ali iz njihovog dramatičnog susreta ona oblikuje novu sintezu, nešto kao supertekst u kome se slika i reč, vreme i prostor međusobno dopunjavaju.
U savremenim analizama studija kulture govori se, ponekad, da je
21. vek obeležen postupcima kolaža i kompilacije. Kolaž, kao jezik i tehnika, može se pratiti od muzike, dizajna i reklame do književnosti, bloga i digitalne umetnosti. Tamara Nedeljković Vukša oblikuje svoju seriju kolaža pod nazivom Fragments kao intimni dnevnik i palimpsest na kome, pažljivo oko, nesmetano prati gusto tkanje različitih tragova i preklapanja nekih prošlih emotivnih stanja i savremenih intervencija.

Linija, kada se pokrene i (po)teče, zatvarajući se „u sebe“ obuhvata prostor, formirajući trodimenzionalni oblik. Upravo ta mogućnost izraza linije postaje izazov u najnovijim delima Marka Vukše.
Krećući se kroz prostor, na sve četiri strane sveta, praveći ugaona oformljenja, „linija“ se, dobro odmerenim odnosima njenog toka i mase, u Vukšinim radovima preobražava u sasvim nov izraz „otvorene“ skulpture.
Zahvatajući prostor, ta i takva „linija“, uža ili šira, od gvožđa ili čelika, dobija novu oblikovnost i izražajnost.
„Oblikujući“ prostor linijskim tokom u metalu, Marko Vukša stvara forme ugaonih sklopova krajnje svedenosti, pročišćenosti ali izuzetne izražajnosti i životnosti. U njegovim delima linija se pretvara u masu koja „teče“ . Reč je o crtežu u prostoru, tačnije o prostornom crtežu u punom značenju tog pojma.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *