Aktivnosti JKP “Toplana” Bor tokom dana…


Javno Komunalno Preduzeće “Toplana” Bor će tokom dana obavljati sledeće aktivnosti:

– Ivo Lole Ribara između br.19 i 21. – sanacija dela vrelovodne mreže (kopanje/varenje) zbog curenja

– Deo aktivnosti radnici toplifikacije usmerili su i na rešenje problema korisnika daljinskog grejanja koji se sastoje od:
poslova na zameni ventila, ozračnih slavina, sanaciji curenja grejnih tela (radijatora), zameni vertikalnih toplotnih instalacija, zameni toplotnih vodomera, priključenju novih grejnih površina kao i isključenja korisnika po osnovu ranije podnetih zahteva za isključenje.

– Provera kvaliteta grejanja (temperature) po prijavama korisnika

– Topla potrošna voda u naselju NGC isporučuje se uredno i bez značajnih reklamacija od strane korisnika.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *