Apel medijima da izveštavaju u najboljem interesu deteta


Centar za prava deteta najoštrije osuđuje medijsko izveštavanje koje na najgrublji način krši prava deteta i apeluje na novinare i urednike da prilikom izveštavanja o situaciji ili aktuelnom zbivanju uvek imaju u vidu najbolji interes deteta.

Počevši od izveštavanja o nedavnoj otmici devojčice, novinari su kontinuirano neetički i nemoralno izveštavali na neprihvatljiv način, koji je u suprotnosti sa međunarodnim standardima, domaćim zakonima i Kodeksom novinara Srbije.

Senzacionalističko izveštavanje u ovom slučaju nije u najboljem interesu deteta i grubo narušava pravo na privatnost, dostojanstvo i integritet devojčice o kojoj se izveštava. Prilikom izveštavanja, novinari bi morali da sagledaju i težinu mogućih posledica na žrtvu i ne bi smeli da iznose podatke, pa čak i kada ih dobijaju od nadležnih državnih organa.

Zato pozivamo medije da poštuju prava deteta, jer sve što se o deci objavi u medijima i na društvenim mrežama postaje deo njihovog identiteta i može da nanese ozbiljnu štetu njihovom moralnom i emotivnom razvoju. 

Podsećamo da je princip najboljeg interesa deteta jedan od četiri principa Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija, koju je Republika Srbija ratifikovala, a koji moraju da poštuju i mediji prilikom izveštavanja o deci.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *