Boljevac: Druga smotra srpske narodne pesme “Kliknu vila iz Rtanj planinu”


Druga smotra srpske narodne pesme “Kliknu vila iz Rtanj planinu” biće održana 14. oktobra 2017. godine u Ilinu i Krivom Viru. Cilj Smotre jeste revitalizacija srpskog narodnog pevanja u Crnoj Reci.

Ove godine će pored ženskih pevačkih grupa iz Zvezdana, Boljevca, Ilina i Zaječara, učestvovati i narodni pevači: Natica Praskić, Dragana Milojević, Ivana Dimitrijević, Anja Kovačević….

Organizatori su: KUD “Boljevac” – Boljevac, KUD “Ilinsko vrelo” – Ilino i Kulturno-obrazovni centar Boljevac. Pokrovitelji su: Opština Boljevac i mesne zajednice Ilino i Krivi Vir. Stručni saradnik: dr Vesna Karin, etnomuzikolog iz Novog Sada.

U toku prepodneva u Ilinu će biti održane interaktivne radionice sa pevačima i pevačkim grupama – učesnicima Smotre. Cilj je da radionice budu neformalnog karaktera i da, u seoskom ambijentu, najstariji narodni pevač prenese mlađim pevačima deo tradicionalne vokalne muzičke prakse Crnorečja. U nekoj vrsti kopije tradicijske folklorne komunikacije, narodni pevač prenosio bi deo svoga pevačkoga iskustva i/ili znanja.

Koncert učesnika Smotre biće realizovan u Krivom Viru u 18.30 minuta u Sali Doma kulture. Ideja organizatora je da se promeni mesto prezentacije folklora i da se iz varoške sredine ona vrati u svoju prirodnu seosku sredinu. Tako će se i narednih godina koncert održavati u drugom crnorečkom selu, sa željom da se promeni i ambijent i da se sa scene, prezentacija premesti u svoj prirodni ambijent (kraj reke ili pored vodenice, u portu crkve ili pored zapisa, na poljanu ili u šumu).

Preuzeto: kocboljevac.org.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *