Bor: Ambulanta „Rudar“ ponovo radi


Bojazan da će zdravstvena ambulanta „Rudar“ u Boru biti zatvorena i da će 4000 pacijenta morati da potraži novog izabranog lekara u Domu zdravlja u Boru je bila neosnovana.

ambulanta_rudar

Pronađena je nova lokacija za ambulantu i to pored apoteke na II kilometru. Postojeći prostor apoteke Bor je adaptiran za potrebe Doma zdravlja i ambulanta „Rudar“je počela uobičajeno da radi i prima pacijente.

„Objekat je tehnički primljen i zadovoljava potrebe naših sugrađana, koji su dugi niz godina vezani za ovu zdravstvenu ambulantu. Ambulanta ima jednog izabranog lekara i medicinsku sestru i radi ,kao i do sada, od 7 do 15 časova svakog radnog dana“, kaže dr Zlata Marković, v. d. direktora Doma zdravlja u Boru.

Zvanično ambulanta „Rudar“ ima 4000 zdravstvenih kartona, a dnevno kroz ovu ambulantu prođe više od 50 pacijenta. Blizina ambulante mestu stanovanja Boranima mnogo znači , jer su pacijenti uglavnom penzioneri.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *