Bor: Isporuka toplotne energije od početka grejne sezone 2016/17 god.


Od početka grejne sezone, toplana isporuku toplotne energije za grejanje usklađuje sa spoljnom temperaturom. ”Pri niskim spoljnim temperaturama, kao i u slučajevima posebnih tehničkih rešenja, u cilju tehničke zaštite sistema i obezbeđivanja propisanih temperatura, energetski subjekt može produžiti grejni dan ili vršiti neprekidnu isporuku toplotne energije, i da pri tome racionalno gazduje energijom”. (Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, XI Snabdevanje i kvalitet toplotne energije, član 41)

Od početka grejne sezone toplana je isporuku toplotne energije vršila, osim u periodu grejnog dana, i u režimu neprekidnog rada, što znači 24 sata. Broj dana kao i vreme isporuke toplotne energije mogu se videti u sledećoj tabeli.

Napomena
 Period obrađenih podataka 6.10.2016. – 24.01.2017.
 Za podatak koji se odnosi na rad do 20:00 sati, potrebno je istaći da je se u većem broju dana toplotna energija isporučivala 16:00, 17:00 i 18:00 sati.
Sa ovakvim režimom rada, koji se primenjuje od početka grejne sezone, nastaviće se i u narednom periodu. Na taj način, korisnicima će biti osigurano uredno i kvalitetno grejanje a sistem daljinskog grejanja biće zaštićen.

Preko 11.000 stanova koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, snadbevaju se dovoljnom količinom toplotne energije da bi se održale propisane temperature grejnog prostora i stanovi bili topli.

Podsećamo da pojedinačne reklamacije korisnici mogu uputiti na br.telefona 426-398 kao i
0800/ 30 30 31. Prilikom poziva potrebno je navesti:
• Ime i prezime
• Predmet reklamacije
• Ulicu i broj stana
• Broj telefona za kontakt

Svoje pisane primedbe korisnici mogu predati na šalteru koji se nalazi u objektu RJ Toplifikacije u ulici Đ.A.Kuna br.12 svakog radnog dana od 7 do 15 sati.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *