Bor: Poslovanje javnih preduzeća i ustanova na narednoj sednici SO Bor


Među najznačajnije predloge odluka kojie su usvojili članovi opštinskog veća u Boru spadaju one koje se tiču rada javnih preduzeća i ustanova u 2016. godini i izvršenja budžeta u prvoj polovini 2017. godine.

Prema izveštaju od januara do juna u budžetu je ostvaren suficit od 166 miliona dinara, dok je ostvarenje budžeta bilo 38 odsto. Najveće povećanje prihoda, 96 miliona dinara, zabeleženo je u Fondu za zaštitu životne sredine. Izvršenje rashoda je oko 37 odsto, a najveći deo i ove godine izdvojen je za zarade zaposlenih u javnom sektoru.

Usvojeni su i izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova u 2016. godini, prema kojima je i dalje najteža situacija i najveći gubici u Toplani i Vodovodu, dok je “3. oktobar” jedino komunalno preduzeće koje je poslovalo pozitivno.

Između ostalog usvojen je i predlog odluke da se kao dodatne mere socijalne zaštite za lica sa posebnim potrebama uvedu lični pratilac i personalni asistent. Takođe usvojen je i predlog odluke o montažnim objektima kojim je između ostalog predviđena tačna veličina letnjih bašti i mogućnost njihovog zakupa. Usvojeni su i predlozi izmena planova poslovanja Zoološkog vrta Bor, kojim je predviđeno više od dva miliona dinara smanjenja subvencija ovom preduzeću i Biznis inkubator centra kojom se predviđa povećanje subvencija za nešto manje od 150 hiljada dinara za usklađivanje zarada zaposlenih.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *