Majdanpek: Tužbe ugrožavaju rad DZ “Dr Veroljub Cakić

Majdanpečki Dom zdravlja “Dr Veroljub Cakić” mogao bi da se nađe u izuzetno teškom položaju zbog niza tužbi koje se protiv njega pokrenute, istaknuto je na...

Zaječar: Nagrada za postizanje rezultata u kliničkoj kardiologiji „Prof. dr Dejan Bošković“ dr Vladimiru Mitovu

Odeljenje invazivne kardiologije, u okviru ZC Zaječar, može da se pohvali još jednom nagradom. Ovog puta šef Odeljenja invazivne kardiologije, dr Vladimir Mitov,...

Zaječar: U novembru skrining karcinoma dojke za žene rodjene 1958. godine

Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja i Radiološka služba Opšte bolnice Zaječar u novembru mesecu obaviće mamografski pregled dojki žena rodjenih...

Bor: Ambulanta „Rudar“

Ambulanta „Rudar“ na II kilometru u Boru nastavlja da radi na istoj lokaciji još mesec dana, tako da građani i dalje mogu da odlaze na pregled u ovu ambulantu kod...