Centra za socijalni rad ” Zaječar”-19 nezaposlenih lica na javnim radovima


Na osnovu potpisanog Ugovora o sprovođenju javnog rada između Centra za socijalni rad ” Zaječar” u Zaječaru , Grada Zaječara i Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zaječar a u sklopu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja , angažovano je 19 nezaposlenih lica sa evidencije NSZ od 01.09.2018. godine na osnovu Ugovora o privremenim i pivremenim poslovima na period o d 4 meseca.

Angažovana lica će učestvovati u pružanju usluga Pomoći u kući za odrasla i ostarela lica na teritoriji Grada Zaječara i za pružanje usluge Klub za starija lica . Od ukupnog broja angažovanih lica , 4 su sa visokom stručnom spremom a 15 sa srednjom stručnom spremom .Dana 10.09.2018. godine , u prostorijama Centra za socijalni rad ” Zaječar” u Zaječaru su podeljeni sertifikati za uspešno pohađanje obuke za rad gerontodomaćice , i Ugovori o privremenim i povremenim poslovima.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *