HE „Đerdap 2“ obeležila 40 godina od početka izgradnje

Obeležavanju ovog značajnog datuma prisustvovali su Milorad Grčić, vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, Vladimir Veličković, predsednik Privremenog organa opštine Negotin, Siniša Matović, direktor HE “Đerdap 2” sa svojim saradnicima, graditelji elektrane, nekadašnji direktori i radnici.

Foto: negotin.rs

HE “Đerdap 2” je druga zajednička srpsko-rumunska hidroelektrana na Dunavu. Izgrađena je na 863. kilometru Dunava od ušća u Crno more na profilu Kusjak-Ostrovul Mare. Kao i HE “Đerdap 1” i ovaj sistem je kompleksan i višenamenski hidrotehnički objekat. Sastoji se od osnovne elektrane, dve dodate elektrane, dve prelivne brane, dve brodske prevodnice i dva razvodna postrojenja TTGKV. Svakoj strani, srpskoj i rumunskoj, pripada po jedan od pomenutih objekata. Osnovna elektrana, kao građevinska celina, podeljena je na dva jednaka dela. Između njih je državna granica, tako da svaka strana nesmetano održava i eksploatiše svoj deo sistema. U elektranu je ugrađeno 10 horizontalnih cevnih agregata, ukupne instalisane snage 270 MW.

Foto: negotin.rs

Milorad Grčić, vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, prilikom obilaska proizvodnog pogona najavio je obnovu agregata, kojom će se njihov radni vek produžiti i povećati proizvodni kapacitet sa 270 na 320 megavata.

„Napravili smo plan da u narednih deset godina, svake godine isključujući i remontujući po jedan hidroagregat, svakom agregatu produžimo vek, modernizujemo ga i povećamo mu kapacitet. Povećanje kapaciteta je planirano za 50 megavata na „Đerdapu 2“, sa 270 na 320 megavata. Hidroelektrane su važne jer ulaze u čistu, zelenu energiju, važne su zbog lakšeg održavanja i niže cene koštanja proizvodnje. Srbija ide u tom pravcu, da kroz hidropotencijale, kroz vetroparkove, bude rame uz rame sa Evropskom unijom. Mislim da je ovo važna privredna tačka i za samu opštinu i za ceo kraj. Sve što smo započeli završili smo na vreme, pa ćemo i ovaj značajan projekat revitalizacije završiti bez dana zakašnjenja.” – istakao je Grčić.

Foto: negotin.rs

Radovi na izgradnji „Đerdapa 2“ zvanično su počeli 3. decembra 1977. godine. 12. aprila 1985. godine proizvedenis u prvi kilovati, a 11. decembra 1987. godine završena je prva faza radova. Prvo prevođenje na srpskoj prevodnici obavljeno je 7. februara 1994. godine,a 21. decembra 2000. godine u pogon je ušao poslednji agregat dodatne elektrane. Za 32 godine eksploatacije na HE „Đerdap 2“ proizvedeno je 44,2 miliona megavat-časova električne energije, a do 1. decembra ove godine druga dunavska elektrana je Elektroprivredi Srbije isporučila 43,4 miliona megavat časova struje.

Foto: negotin.rs

Prilikom posete Negotinu i HE „Đerdap 2“ vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, sastao se i sa Vladimirom Veličkovićem, predsednikom Privremenog organa opštine Negotin i obišao negotinsku elektrodistribuciju.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *