dr med. Rade Kostić i dr med. Slaviša Kostić učestvovali su na 1. Kongresu hiperbarične medicine Srbije – FOTO


Prvi Kongres hiperbarične medicine Srbije održan je u Aranđelovcu od 23.05. do 27.05. 2018. godine.

Pored eminentnih stručnjaka iz oblasti baromedicine iz zemlje i sveta, iz Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“, na Kongresu su učestvovali dr med Rade Kostić V.D.direktor, i dr med. Slaviša Kostić .

Dr med. Rade Kostić i dr med. Slaviša Kostić su specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalisti baromedicine. Predstavili su se usmenim prezentacijama na temu:

1. Dr med. Rade Kostić: Limfedem: efekat udružene kompresiono dekongestione fizikalne terapije (CDFT), Vacusac terapije i HBOT.

2. Dr med. Slaviša Kostić: Efekti hiperbarične oksigenacije kod pacijenata sa aterosklerozom krvnih sudova donjih ekstremiteta.


Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“ je ustanova specijalizovana za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i među retkim ustanovama u Srbiji koja ima 2 jednomesne hiperbarične komore. Kao ustanova ovog tipa, posebnu pažnju poklanja edukaciji i usavršavanju lekara koji u njoj rade. Učešćem na ovako prestižnom kongresu hiperbarične medicine Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“ ide u korak sa svetskim dostignućima iz ove oblasti.

jeftine avio karte
TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *