Edukativna radionica „When you drive, never drink”


Kompanija HEINEKEN Srbija, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, organizuje edukativnu radionicu „When you drive, never drink” na temu važnosti odgovorne konzumacije alkohola, radionica je održana na Fakultetu za menadžment u Zaječaru.

Ovakve aktivnosti koje se tiču povećanja bezbednosti mladih u saobraćaju su dovele do toga da se broj saobraćajnih nesreća sa mladim ljudima iz godine u godine smanjuje. Na ovaj način mi menjamo pogrešne stavove mladih menjamo neka njihova ponašanja, obogaćujemo njihova znanja o ponašanju u saobraćaju, Duško Pešić načelnik odeljenja za prevenciju i edukaciju u Agenciji za bezbednost saobraćaja. 

Postoje četiri glavna razloga koji dovode do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama a to su pre svega, brzina, alkohol, upotreba mobilnih telefona i izbegavanje korišćenja zaštitnih sistema. I sve ove četiri stavke su svojstvene maldim učesnicima u saobraćaju i zato su oni ciljna grupa ove edukacije.

Kampanja „When you drive, never drink” traje veće dve godine i radionice su uglavnom na fakul. Mi zelimo da skrenemo pažnju mladim ljudima zbog čega je bitna odgovorna konzumacija i upotreba alkohola, reakcije mladih ljudi su pozitivne. Iskustav su pokazala da su ove radionice posećene i mladi ljudi dosta pitaju i uključuju se u rad i drago mi je da se mladi aktivno uključujuu rad edukativne radionice rekao je  Goran Stupar kompanija Haineken.

Emisija Galileo doprinosi svojom pričom, i mi smo u našoj emisiji više puta radili eksperimente sa konzumacijom alkohola i vožnjom pod dejstvom alkohola. Samim tim se osećamo odgovornim da uzmemo učešče i u ovakvim edukacijama s obzirom na to da se nalizomo na fakultetu. A ja i kroz svoj lični primer kao vozač i motora i automobila prenosim neka svoja iskustva, rekao je Miloš urošević O2 televizija emisija Galileo. 

Posle predavanja i postavljenih pitanja, učesnici edukacije su mogli i praktično u virtualnom autu da simulacijom vide koliko je vožnja pod desjtvom alkohola opasna.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *