Edvin Sugarev u Zaječaru


Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić sastao se sa generalnim konzulom Republike Bugarske u Nišu, Edvinom Sugarevim.

Foto: zajecar.info

Na sastanku je bilo reči o međusobnoj saradnji i položaju pripadnika bugarske nacionalne zajednice na teritoriji Zaječara, ali i mnogim zajedničkim projektima Zaječarske i Vidinske oblasti čija je realizacija uplanu.

“Ono što je jako bitno i što treba što pre uraditi jeste organizacija bilateralnog sastanka dva ministarstva saobraćaja, bugarskog i našeg, u Vidinu ili Zaječaru, i da porazgovaramo, pošto su naši planovi već jasni. Pored toga što je sređen put od Paraćina do Vrške Čuke, taj put će se u naredne dve ili tri godine još proširivati, a to je jasan stav i državnog vrha, ali je sa druge strane problematičan deo od graničnog prelaza „Kula“ do Vidina, a nama je to itekako značajno i zbog prometa robe, ljudi, ali i razvoja turizma“, rekao je nakon sastanka gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Foto: zajecar.info

Konzul Republike Bugarske u Nišu Edvin Sugarev, je u razgovoru sa gradonačelnikom istakao da će Bugarska, koja trenutno predsedava Savetom Evrope pomoći čitavom zapadnom Balkanu u procesu integracije ka Evropskoj Uniji. Osim saradnje na infrastrukturnim projektima, bugarski konzul je naglasio da su važni i projekti u oblasti kulture.

“Bugarska je trenutno predsedavajuća Savetom Evrope i jedan od njenih prioriteta je ubrzan put Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji, i u tom smislu Srbija i Crna Gora su napredovale na tom putu”.

Što se tiče evrointegracija, infrastrukture i digitalnog povezivanja, digitalne konekcije i veze su od velikog značaja, tako da u tom svetlu infrastrukturne potrebe i planova, povezivanje Zaječarske oblasti sa Vidinskom oblašću su od veoma velikog značaja i ja sam preuzeo obavezu da napravim kontakte na najvišem nivou da se to pitanje pokrene.

Druga ideja o kojoj smo pričali i na čemu sam veoma zahvalan gradonačelniku Ničiću je ideja o stvaranju kluba srpsko-bugarskog prijateljstva koji bi bio aktivan ovde i koji bi pomagao za kulturno povezivanje i na svim nivoima, kako bi prevazišli sve probleme što su bili tokom istorije. Razgovarali smo i o kulturnoj saradnji i o vašim muzičkim festivalima koji se ovde organizuju. Ja ću se potruditi da bugarska strana uzme učešće ljudi iz više različitih sfera, naglasio je Edvin Sugarev.

Ničić je prilikom posete bugarskog konzula naglasio da se sa Bugarima u Zaječaru već radi na realizaciji dva značjana projekta, izgradnji kamp naselja na Kraljevici i nabavci smećara.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *