Eparhija timočka raspisala konkurs za veroučitelje


Odbor za školsku katihizaciju Eparhije timočke raspisao je konkurs (internog karaktera) za formiranje liste nastavnika verske nastave — pravoslavnog katihizisa za školsku 2018/19. godinu, koju će predsednik Odbora, Njegovo Preosveštenstvo Episkop timočki G. Ilarion, dostaviti ministru prosvete u Vladi Republike Srbije.

Na konkurs za predavanje Pravoslavnog katihizisa u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Eparhije timočke, može se javiti kandidat koji, osim opštih uslova Zakona o radu, ispunjava i posebne uslove konkursa: da je predloženi kandidat državljanin Republike Srbije, da je stalni i aktivni član liturgijske zajednice svoje parohijske Crkve, tj. da se redovno ispoveda, pričešćuje i prisustvuje nedeljnim i prazničnim sv. Liturgijama, da je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne Crkve (do 10. septembra 2005. godine), odnosno da je nosilac akademskog zvanja diplomirani teolog-master na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu (posle 10. septembra 2005. godine), izuzetno, da je završio Pravoslavni bogoslovski fakultet i trenutno je na master studijama ili da nosi zvanje diplomiranog-master pedagoga, filozofa ili pravnika (u obzir mogu doći i diplome drugih fakulteta društvenog smera sa stečenim visokim obrazovanjem po akademskom studijskom programu do 10. septembra 2005. godine), pod uslovom da je pohađao stručne seminare za predavače verske nastave (najmanje 30 sati obuke na obaveznim seminarima).

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 30. april.

Detalje o konkursu možete pogledati ovde

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *