Gradska uprava Zaječar -OBAVEŠTENJE


Gradska uprava Zaječar će, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, od utorka, 7.aprila otvoriti u “sali za venčanja” pri zgradi GU Zaječar (Trg oslobođenja 1), kancelariju za podnošenje zahteva i izdavanje dozvola za kretanje tokom policijskog časa, po ovoj naredbi Vlade RS.

U kancelariju, sa svom dole navedenom dokumentacijom, može ući najviše jedna osoba uz obavezu nošenja zaštitne maske i rukavica. Radnik/ci koji rade na ovim poslovima, takođe moraju imati propisanu zaštitu.
Kancelarija će raditi, radnim danima, od 09,00-12,00 sati na prijemu zahteva, a nakon dobijanja dozvola od nadležnog Ministarstva iste će se (nakon telefonskog obaveštavanja podnosioca zahteva) izdavati od 13,00-15,00 sati.

U vremenu od 12,00-13,00 sati svakodnevno, sem vikendom, kancelarija će biti detaljno dezinfikovana natrijum hipohloridom i 96% alkoholom, a ovo će se raditi i nakon završetka radnog vremena.

Na ulazu u kancelariju postaviće se sanitarna dezinfekciona barijera za obuću.

Više informacija na linku ispod.

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/izdavanje-dozvola-za-kretanje-tokom-policijskog-casa?fbclid=IwAR3wuXw6mdywuOgzs-8o0R58XroWjl1DhTUckNTMIvSOwSfJ_2kpvMUFetg
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *