Grejanje dalje i noću!


Sistem daljinskog grejanja u Boru u potpunosti je funkcionalan, a isporuka toplotne energije u gradu odvija se u režimu 24 sata neprekidno i bez većih problema. Sa ovakvim režimom rada, koji se primenjuje od početka grejne sezone, nastaviće se i u narednom periodu. Na taj način, korisnicima će biti osigurano uredno i kvalitetno grejanje, a sistem daljinskog grejanja biće zaštićen, kaže se u saopštenju borske Toplane.

Sanacioni radovi na toplifikacionoj mreži su drastično smanjeni u odnosu na isti period u prošloj grejnoj sezoni, što je smanjilo i gubitke na mreži i doprinosi većoj uštedi. Na zalihama u Toplani ima 5,5 hiljada tona uglja, a isporuka novih količina je prema utvrđenoj dinamici.

Kotlarnica Banjsko polje radi bez zastoja, a eventualne intervencije se otklanjaju po prijavama građana. Intervencije manjeg obima obavljaju se uobičajno po prioritetu i obično se rešavaju u roku od 24 sata, kažu u Toplani. Pojedinačne reklamacije, korisnici mogu uputiti na telefon 426-398 i 0800/ 30-30-31.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *