Hrišćanskih starina Crne Reke


Ovih dana je, u izdanju Kulturno-obrazovnog centra Boljevac, izašlo iz štampe dvojezično izdanje ”Hrišćanskih starina Crne Reke” Tatjane Mihajlović.

foto http://www.kocboljevac.org.rs/

Reč je o ilustrovanoj publikaciji – vodiču u kome autorka predstavlja crkve i manastire Crnorečja, zidanih u periodu od 14. do kraja 20. veka. Tekstovi su štampani na srpskom i engleskom jeziku, a brojnim fotografija predstavljeni su arhitektura i slikarstvo crnorečkih svetinja, kao i njihovo okruženje.

Ne velika obimom, ova publikacija rasvetljava najmarkantnije detalje sakralne arhitekture i slikarstva na teritoriji Crne Reke u prethodnih sedamsto godina.

preuzeto http://www.kocboljevac.org.rs/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *