Inicijativa o Studiji zaštite za Specijalni rezervat prirode „Rtanj“


Ministarstvo zaštite životne sredine iniciralo je nedavno održane Javnu prezentaciju i raspravu o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite za Specijalni rezervat prirode „Rtanj“.

Ova rasprava održana je u prostorijama Skupštine opštine Sokobanja, a otvorio ju je predsednik opštine Isidor Krstić. Načelnik Odeljenja za zaštićena područja Ministarstva zaštite životne sredine, Aleksandra Došlić, predstavila je Nacrt uredbe o proglašenju, zasnovan na Studiji zaštite Specijalni rezervat prirode Rtanj izrađen od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Skupu je prisustvovao i načelnik Odeljenja za biodiverzitet i ekološke mreže, Nenad Sekulić.

Mr Danko Jović, rukovodilac Kancelarije Zavoda u Nišu, prezentovao je prisutnima rezultate realizovanih istraživanja o vrednostima Rtnja kao zaštićenog prirodnog dobra. Upoznao ih je i sa potrebom da se zaštiti ovaj predloženi Specijalni rezervat prirode kome bi se dao status područja I kategorije zaštite.

U Specijalnom rezervatu prirode „Rtanj“ koji pripada jugozapadnom delu Karpatsko–balkanskog planinskog sistema, izdojene su tri zone stepena zaštite. On se prostire na teritoriji  od 49.971.701 ha i administrativno pripada opštinama Sokobanja i Boljevac.

Rtanj poseduje pašnjačke fitocenoze velike florističke raznovrsnosti uz značajno prisustvo endemičnih i reliktnih vrsta, te se kao takav ubraja u najkarakterističnije centre diverziteta istočne Srbije. Ova planina je stanište brojnih zaštićenih i strogo zaštićenih vrta u flori Srbije. Neke od strogo zaštićenih vrsta koje ovde možemo naći su: srpska ramonda, rtanjska metvica, kaćunak smrdljivi, kaćun, muški božur, alpska pavit, planinska sasa, velemun i kohova lincura. U zaštižene vrste prisutne na ovom području spadaju šumski ljiljan, kaćunak mali, stepski badem. Od retkih i endemičnih vrsta prisutnih na Rtnju mogu se izdvojiti vrsta Nepeta rtanjensis kao i čuveni rtanjski čaj.

Osim prisustva zaštićenih biljnih vrsta treba pomenuti i podatak da je Rtanj prepoznatljiv i po velikom broju vrsta ptica. Od za sada registrovanih 89 vrsta ptica čak 45% pripada strogo zaštićenim vrstama Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Rtanj se ističe i po fauni slepih miševa jer je za sada evidentirano 20 vrsta, što predstavlja viđe od 65% ukupnog broja vrsta slepih miševa Srbije. Ovde se mogu naći i tri vrste koje su na spisku globalno ugroženih vrsta, a to su: veliki, mali i južni potkovičar.

izvor soko-banja.org
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *