Internacionalni simpozijum za menadžment prirodnih resursa na Fakultetu za menadžment u Zaječaru


I ove godine, Fakultet za menadžment u Zaječaru će biti domaćin devetog Internacionalnog simpozijuma za menadžment prirodnih resursa.

Simpozijum će se održati 31. maja 2019. godine u Fakultetu za menadžment.

Na linku http://fmz.edu.rs/novi/simpozijum/indexeng.html možete pronaći više informacija o samom događaju, i prijaviti svoje radove iz različitih oblasti koje se takođe nalaze na sajtu.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *