Izložba “BLAGO I CAREVI – RASKOŠ RIMSKE SRBIJE” uskoro će se održati u Palati Meizlik u Akvileji!!!


Danas je u Beogradu održana konferencija za novinare povodom izložbe “BLAGO I CAREVI – RASKOŠ RIMSKE SRBIJE” koja će se održati od 10. marta do 3. juna 2018. godine u Palati Meizlik u Akvileji, na kojoj su govorili Antonio Zanardi Landi – predsednik Fondacije Akvileja i počasni građanin grada Zaječar, ministar za kulturu i informisanje Vladan Vukosavljević, zamenik šefa misije u ambasadi Italije Serđo Monti, direktor Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić Bresković i dr Ivana Popović – autor izlozbe.

Izložba je veoma važna zbog toga jer po prvi put u Italiji Srbija sama izlaže dragocene predmete koji su ranije mahom bili izlagani na velikim izložbama sa drugim evropskim zemljama.

Narodni muzej u Beogradu je u saradnji sa italijanskim partnerom, fondacijom Akvileja iz Akvileje pripremio je izložbu BLAGO I CAREVI – RASKOŠ RIMSKE SRBIJE koja će se održati od 10. marta do 3. juna 2018. godine u Palati Meizlik u Akvileji.

U tekućoj 2018. godini, koja je ujedno i Evropska godina kulturnog nasleđa, razvijajući interkulturne dijaloge, sa posebnim zadovoljstvom najavljujemo da će na izložbi BLAGO I CAREVI – RASKOŠ RIMSKE SRBIJE biti predstavljeni izuzetni predmeti kulturnog nasleđa Srbije. Za ovu priliku su odabrani eksponati iz reda najznačajnijih ostvarenja umetnosti i zanatstva vremena kada je teritorija današnje Srbije činila integralni deo Rimske imperije. Eksponati izložbe potiču iz širokog hronološkog okvira između I i VI veka, odnosno “počev“ od ranog Rimskog carstva, preko perioda Tetrarhije, sve do vremena Konstantina Velikog i perioda ranog hrišćanstva. To je upravo i vreme kadaje grad Akvileja bio jedan od najvećih i najbogatijih gradova Carstva na tlu današnje Italij s. Zahvaljujući svom geografskom položaju i impresivnom razvoju, Akvilejaje postala veoma važno žarište širenja kulturnih uticaja koji su, dolinom reke Save, iz severne Italije dopirali na Balkan. Izuzetni i sami po sebi, eksponati izložbe BLAGO I CAREVI – RASKOŠ PIMSKE SRBIJE će biti predstavljeni u kontekstu istorijskih i kulturnih događaja koji su značajno oblikovali ovaj dugi istorijski period.

U okviru postavke će biti predstavljen 61 eksponat iz Srbije, među kojima je 30 iz fonda Narodnog muzeja u Beogradu, zajedno sa predmetima iz drugih muzeja: Muzej Vojvodine (3); Narodni muzej Požarevac (1); Muzej Srema, Sremska Mitrovica (10); Narodni muzej Niš (4); Muzej Krajine, Negotin (1); Muzej grada Beograda (3); Narodni muzej Zaječar (8), privatna kolekcija(!).

U Palati Meizlik u Akvileji na značaj i moć rimskih imperatora uputiće raznorodni eksponati poput paradnih špemova i vladarskih skiptara. U postavku će biti uvršteni i carski portreti u bronzi, poput portreta imperatora Trajana, kao dela monumentalne skulpture sa mosta na obali Dunava na Đerdapu, sa svim odlikama realizma rimske portretne umetnosti, svojstvenog I i početku II veka, kao i moćni portet Konstantina Velikog, rođenog u Nišu, imperatora koji je svoju viziju o toleranciji prema progonjenim krišćanima ostvario Ediktom 313. godine u Milanu promenivši pogled na svet ljudi tog doba i dalje tokove istorije. Pored portreta ova dva imperatora–vizionara biće izloženi i portreti rimskih vladara III veka, careva Albina, Makrina i Kara, ali i portreti od porfira iz vremena Tetrarhije, kao što je portret Galerija iz Romulijane Gamzigrada ili portret Konstancija II iz Sirmijuma. Na izložbi u Italiji će biti i izuzetna grupa tetrarha iz Gamzigrada carske Romulijane, kao i veličanstvena Beogradska kameja izvedena u višeslojnom sardoniksu, a u slavu pobede Konstantina Velikog nad varvarima.

Izložba će osvetliti i period promena Rimske imperije u provincijama na tlu današnje Srbije, period raskošnih carskih palata i gradova: Medijanu Konstantina Velikog, Romulijanu (Gamzigrad), rodno mesto cara Galerija, Šarkamen Maksimina Daje ili Sirmijum, jednu od četiri zvanične prestonice Rimskog carstva u kojoj se nalazila palata Konstantina Velikog i njegovog sina Konstancija II.

Među eksponatima izložbe BLAGO I CAREVI – RASKOŠ RIMSKE SRBIJE naročito se ističu i monumentalni, bogato dekorisani pozlaćeni vojni šlemovi sa početka IV veka, iz Berkasova i Jarka, pronađeni u blizini carskog Sirmijuma iz vremena bitaka koje su radi prevlasti između sebe vodili Konstantin Veliki i Licinije. Pored eksponata koji veličaju carsku moć biće izložena i dela koja svedoče o religiji i verovanjima, kao i promenama tokom dugog istorijskog perioda koji ova izložba prati: reljefi boga Mitre, statuete Asklepija i Higije iz Medijane, glave boginje Venere iz Sirmijuma i Medijane, Herkula iz Gamzigrada.

Izložba se realizuje u okviru kulturne saradnje Republike Italije i Republike Srbije. Postavku prati i dvojezičan katalog na engleskom i italijanskog – koji je plod saradnje srpskih i italijanskih stručnjaka. Autor izložbe i koeditor publikacije je dr Ivana Popović, naučni savetnik, koordinator izložbe je mr Deana Ratković, muzejski savetik.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *