Kladovo: DRUGI KRUG LICITACIJE ZA ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA


Opštinsko veće u Kladovu raspisalo je Oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje 1351 hektar obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 23 katastarske opštine na teritoriji opštine Kladovo.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica čiji su posedi upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da najmanje tri godine imaju aktivan status. Fizičko lice u vlasništvu mora da poseduje najmanje pola hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi parcela koje je predmet zakupa, dok je limit za pravna lica minimum 10 hektara. Oglas je otvoren do 19. novembra, obilazak parcela je 12. dok je javno nadmetanje od 25. do 29. novembra po redosledu katastarskih opština koji je utvrdila Opštinska uprava.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *