Kladovo: FOKUS GRUPE ZA BOLJI POSLOVNI AMBIJENT


Stalna konferencija gradova i opština Srbije, u okviru programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka Evrpskoj uniji – Druga faza” nakon formiranja Poslovnog saveta opštine Kladovo u okviru unapređenja poslovne klime na lokalnom nivou, organizovala je radionice za članove fokus grupa za turizam, privredu, poljoprivredu i za mlade.

Namera je da se definišu aktivnosti Poslovnog saveta koji treba da obezbedi stalni dijalog između opštine i privatnog sektora. Lokalna samouprava konkretnim aktivnostima nastoji da u saradnji sa privredom unapredi poslovno okruženje, naglašeno je na sastanku fokus grupe za turizam.

Poslovni savet je savetodavno telo koje će kroz primere dobre prakse uticati na unapređenje privredne atmosfere u opštini Kladovo. Na sastancima sa članovima fokus grupa identifikovali smo probleme koji se odnose na privredne aktivnosti i preduzećemo mere za njihovo rešavanje– naglasila je Nevenka Boldorac šef kabineta predsednika opštine Kladovo.

Glavna uloga Poslovnog saveta je da daje mišljenja i inicijative koje se odnose na ekonomski razvoj opštine Kladovo i da učestvuje u pripremi i praćenju realizacije planova i programa razvoja. Poslovni savet biće stalna veza između privrednika i opštinske vlasti, istakao je Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo i podsetio da je to pravi put za unapređenje poslovne klime.

Uveren sam da će Poslovni savet biti u funkciji onog što želimo, a to je da se kroz zajedničku saradnju unaprede uslovi poslovanja u našoj sredini. To podrazumeva i efikasniji rad administracije u Opštinskoj upravi koja mora da bude servis građana– pojasnio je Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo.

Opština Kladovo jedna je od devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji koja dobija direktnu tehničku podršku u okviru programa koji Stalna konferencija gradova i opština Srbije realizuje u partnerstvu sa Vladom Švedske. Teme na radionicama fokus grupa su bile vezane za aktivnosti koje sadrže i analizu poslovnog okruženja i mere koje mogu uticati na poboljšanje poslovnog ambijenta opštine Kladovo.

preuzeto kladovo.org.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *