Kladovo: Intervencije na gašenju požara!


Ekipa VSJ Kladovo je izašla na intervenciju po dojavi požara u s.Milutinovac u 09,30 časova. U 12,20č intervencija je završena, gorela je deponija smeća površine 20 ari. 

Ekipa VSJ Kladovo je izašla na intervenciju po dojavi požara u s.Velika Kamenica u 12,22č, u kome je gorela makija. U 14,30č upućeno je pojačanje. Intervencija je završena u 18,00 časova, a gorelo je 8 ha makije.

Ekipa VSJ Kladovo i DVD Grabovica je izašla na intervenciju u s.Korbovo u 13,22č. U 19,25č je požar likvidiran, a gorelo je 20 ha makije. Nakon toga ista ekipa otišla na gašenje požara u s.Korbovo ali na drugoj lokaciji. Intervencija na drugoj lokaciji je trajala u periodu od 19,25 do 21,30, a gorelo je 5 ha makije.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *