Kladovo: Mogućnosti za otvaranje specijalističke ortopedske ordinacije u Kladovu


Sagledavanje mogućnosti za otvaranje specijalističke ortopedske ordinacije u Kladovu bila je tema razgovora predsednika opštine Radisava Čučulanovića i dr Srđana Živanovića ortopedskog hirirga i traumatologa subspecijaliste za rame i lakat, koji osam godina radi i živi u Kraljevini Danskoj.

sasa

To će znatno doprineti kvalitetnijim uslovima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za pacijente kojima s ezdravtveni problemi manifestuju u predelu ramena i lakta.

– Namera je poboljšanje zdravstvene kulture i zdravstvene delatnosti u opštini Kladovo. Ideju smo inicirali tokom boravka predsednika opštine Kladovo u Danskoj- kazao je dr Živanović.

– Kladovo nema specijalistu ortopeda i mi te usluge dobijamo sa strane. Prateći savremene trendove lečenja u toj oblasti želimo da otvaranjem specijalističke ortopedske ordinacije pospešimo ukupan sistem zdravstvene zaštite u našem kraju- izjavio je Radisav Čučulanović predsednik opštine Kladovo.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *