Kladovo: Održana 19. Sednica Opštinskog veća


Na  19. sednici Opštinskog veća  usvojen je  Plan i Program rada Turističke organizacije opštine Kladovo za 2017. godinu. 

opstina-kladovo

Reč je o dokumentu u kome su sadržane smernice koje su usaglašene sa strategijom razvoja turizma na području naše opštine. Za razliku od prethodnih, usvojeni Plan i Program aktivnosti je modifikovan, konkretniji je sa jasno preciziranim zadacima. Članovi Opštinskog veća usvojili su i Kalendar za dostavljanje i izvršenje programa u oblasti sporta u narednoj godini s obzirom da je usvojen novi model i načinu finansiranja sportskih klubova. Većnici su jednoglasno prihvatili Zaključak o učešću na projektu “Podsticanje koriščenja obnovljivih izvora energije – razvoj tržišta biomase” koji resorno ministarstvo realizuje u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom. Prihvaćena je i inicijativa da se Velika Kamenica pripoji matičnom području Grabovica. Članovi Opštinskog veća dali su saglasnost i na predlog Odluke o realizaciji Ugovora koji će lokalna samouprava potpisati sa Javnim preduzećem Direkcija za planiranje i izgradnju “Kladovo”.

Preuzeto: kladovo.org.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *