Kladovo: Održana sednica Skupštine opštine Kladovo


Na sednici Skupštine Kladovo odbornici su usvojili odluku o maksimalnom broju zaposlenih u Opštinskoj upravi i u javnim preduzećima za 2015. godinu koja je usaglašena sa odredbama Zakona.

SKUPSTINA-DEC

Opština Kladovo se nalazi u grupi lokalnih samopurava do 50.000 stanovnika i može da ima 354 stalno zaposlena lica u sistemu opštinske Uprave i javnih službi, a kao višak je evidentirano 13 radnika. Tom odlukom neće biti dovedeno u pitanje funkcionisanje ni jednog subjekta iako je ukupan broj zaposlenih manji za 10 s obzirom da su sada u javnom sektoru na lokalu radno angažovana 344 lica.Višak radnika rešen je prirodnim odlivom, odnosno odlaskom u penziju, ili sporazumnim raskidom radnog odnosa. Podršku je dobio i predlog odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zapolslenih u Opštinskoj upravi Kladovo. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Opštinskoj upravi radno je angažovano 86 lica. Odbornici su jednoglasno podržali i Program rada u 2016. godini Biblioteke Centar za kulturu Kladovo.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *