KLADOVO: ORGANIZOVAN RAD SEOSKIH AMBULANTI


U saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije, Zdravstveni centar Kladovo organizovao je rad u seoskim ambulantama u Velikoj Vrbici, Rtkovu, Korbovu, Vajuzi, Velesnici, Grabovici, Ljubičevcu, Velikoj Kamenici u Podvrškoj i u Tekiji. Ambulante su otvorene od 8 sati. Sa lekarima na terenu su i farmaceuti koji popisuju potrebe pacijenata i sutradan im dostavljaju lekove za terapiju, tako da meštani ne moraju da dolaze u apoteke u gradu.

Pacijenti koji imaju sledeće simtome: povišenu temperaturu, kašalj, opštu slabost i malaksalost, otežano disanje, ne treba da dolaze u seoske ambulante već treba da se jave Domu zdravlja na sledeće brojeve telefona: 019/801 631, 069/88 38 014 i 069/ 88 38 006.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *