KLADOVO: SARADNJA SA PRIVREDOM KREIRA POSLOVNO OKRUŽENJE


Lokalna samouprava konkretnim aktivnostima nastoji da u saradnji sa privredom unapredi poslovno okruženje, naglašeno je na sastanku koji je održan u okviru programa ” Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza” koji je održan sa Kladovskim privrednicima u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština Srbije, koja je u svom radu kao prioritet definisala lokalni ekonomski razvoja. Cilj podrške je uspostavljanje Poslovnog saveta stalnog tela saveta privrednika pri Opštinskom veću.

foto kladovo.org.rs

Uloga Saveta je da daje inicijative i mišljenja koja se odnose na ekonomski razvoj opštine Kladovo, da učestvuje u pripremi i praćenju realizacije planova i programa lokalne zajednice. Poslovni savet treba da bude spona između privrednika i opštinske vlasti, ali i da utiče na sve važne odluke koje se odnose na poslovanje na lokalnom nivou – pojasnio je Saša Nikolić predsednik opštine Kladovo.
Jedna od tema sastanka u zgradi opštinske uprave bila je Uvođenje elektronskog plaćanja u okviru efikasnijeg poslovanja Opštinske uprave i Javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, dok je Predškolska ustanova “Neven” spremna da od 2020. godine upis dece u vrtić obavlja elektronski za roditelje koji to žele. Opština Kladovo jedna je od devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji koja dobija direktnu tehničku podršku programa koji Stalna konferencija gradova i opština Srbije realizuje u partnerstvu sa Švedskom asocijacijo lokalnih vlasti i regiona u cilju unapređenja poslovne klime na lokalnom nivou.

preuzeto kladovo.org.rs


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *