Kladovo: V Foto konkurs koji promoviše knjigu i čitanje


Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo po peti put objavljuje foto-konkurs na temu: „Knjiga, ti i leto“.

Nagrađujemo tri najbolje fotografije koje promovišu knjigu i čitanje.

Pravo učešća imaju fotografi amateri, ljubitelji čitanja bez obzira na uzrast.

Radovi treba da prikazuju osobu/-e koja čita/ju. Može se učestvovati sa najviše tri fotografija (crno bele ili u boji, bez kompjuterske obrade).
Radove slati u jpeg formatu sa nazivom/opisom i podacima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, telefon i mejl) na adresu [email protected] do 31.08.2016.g.

Izložba pristiglih fotografija i dodela nagrada održaće se tokom septembra 2016., o čemu će svaki učesnik konkursa lično, a javnost, putem ovog web portala i lokalnih medija biti obavešteni.

Prijatelj knjige, kreativnosti, druženja i bogatog fonda nagrada je svih ovih godina d.o.o. „Tekijanka“ Kladovo.

Glavna nagrada je digitalni foto-aparat.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *