KONKURS ZA IX Međunarodnu izložbu “Umetnost u minijaturi MajdanArt 2018”


Za IX Međunarodnu izložbu „Umetnost u minijaturi“ MajdanArt 2018, konkurs je otvoren od 01. februara a traje do 30. juna 2018. godine.

Umetnici mogu poslati do dva rada u istoj kategoriji.

UMETNIČKE KATEGORIJE:

1. Dvodimenzionalni umetnički radovi: max. 7,5×10 cm, sa paspartuom i ramom: max 17×20 cm.
(slikarstvo, crtež, grafika, foto digital art, kombinovana tehnika…)

2. Trodimenzionalni umetnički radovi: max. 10x10x10 cm , bez postolja.
(skulptura, umetnički objekat,…)

3. Primenjena umetnost: max 10x10x10 cm
(keramika, staklo, porcelain, umetnički nakit…)

4. Multidisciplinarni umetnički radovi: max ((2D 10×7,5 cm), 3D (10x10x10 cm)) + 10 sec.
(performans, video, mix media, poezija, interaktivna video igra..itd..)

NAGRADE I POHVALE ( novčane nagrade, suvenir, sertifikat, skulptura izložbe,…)

Ukupno se dodeljuje 6 nagrada i 4 pohvale.

4 ( četri ) Ravnopravne Prve nagrade – po jedna za svaku kategoriju.
1(jedna) Nagrada za religijske motive u likovnoj umetnosti
1 (jedna) Izuzetna nagrada izložbe.
4 (četri) Pohvale žirija.

Nagradu čine: luksuzno štampana nagrada u tvrdim koricama i novčani iznos od po 5.000 dinara.

Svakom učesniku izložbe se dostavlja: Katalog u boji, Sertifikat o učešću i Poklon organizatora.

ORGANIZATOR: Udruženje za umetnost, kulturu i turizam “MajdanArt”, Majdanpek, Srbija

RADOVI NE MORAJU BITI URAMLJENI

UMETNICI IZ INOSTRANSTVA

-AKO RADOVE DOSTAVLJAJU POŠTOM UČESTVUJU SAMO U KATEGORIJI 1 DVODIMENZIONALNI UMETNIČKI RADOVI. ISKLJUČIVO BEZ RAMA U OBIČNOJ POŠILJCI!
-UKOLIKO RADOVE DOSTAVLJAJU SA ADRESE IZ SRBIJE UČESTVUJU U SVIM UMETNIČKIM KATEGORIJAM I POD USLOVIMA KAO I UMETNICI IZ SRBIJE.

ROKOVI:

Konkurs je otvoren od 01. februara do 30. juna 2018. godine,
Odluka žirija biće objavljena do 22. jula 2018. godine,
Izložba se organizuje u Majdanpeku u periodu od 08. .– 28.09.2018
Vraćanje radova autorima 30 dana a najkasnije 60 dana nakon zatvaranja izložbe.

Naknade za učešće na konkursu – KOTIZACIJA

Umetnici iz inostranstva naknadu za učešće plaćaju u evrima (40) ili američkim dolarima (50).
Umetnici iz Republike Srbije naknadu za učešće na konkursu plaćaju u dinarima (1.700).

PLATA KOTIZACIJE

Autori iz inostranstva, kotizaciju placaju na osnovu (INSTRUCTION FOR PAYMENT)
Autori iz Srbije, kotizaciju plaćaju na:
Korisnik: Udruženje MajdanArt
Svrha plaćanja: Kotizacija za izložbu “Umetnost u minijaturi”
Poziv na broj: 2018
Iznos po kategoriji: 1.700,00 dinara
Tekući račun: 205 – 151984 – 36

ADRESA: Radove, prijavni formular i potvrdu o uplati kotizacije dostaviti lično ili poštom najkasnije do 30. juna 2018. godine na adresu:

Udruženje MAJDANART
( Za izložbu “Umetnost u minijaturi” )
Ul. Karađorđeva 38/1
19250 Majdanpek, SRBIJA

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *