KONKURS ZA UPIS STUDENATA na I godinu studija u akademskoj 2018/19.god.


Fakultet za menadžment Zaječar raspisao je konkurs za upis studenata u septembarskom upisnom roku:
POPUST OD 20% NA ŠKOLARINU ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA OSTVARUJU SVI ONI KOJI SE PRIJAVE I POLOŽE PRIJEMNI ISPIT ONLINE na www.fmz.edu.rs do 16. septembra 2018. godine

 

I. Na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE BIZNISA I MENADžMENTA, 48 studenata

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

II. Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIZNISA I MENADžMENTA, 30 studenata

III. Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIZNISA I MENADžMENTA – studije na dalјinu, 15 studenata

IV. Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE, 35 studenata

V. Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE – studije na dalјinu, 15 studenata

VI. Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE, 48 studenata u Visokoškolskoj jedinici bez svojstva pravnog lica u Požarevcu,

Pravo upisa za (II,III, IV,V, VI) imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavlјivanje kandidata od 20. avgusta do 14. septembra 2018. godine.

Prijemni ispit se polaže 17. septembra u 12.00, u sedištu Fakulteta za menadžment u Zaječaru i Visokoškolskoj jedinici u Požarevcu.

Upis traje od 19. do do 28. septembra 2018. godine.

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona: 019/430 800; 430 801
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *