KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT ZAJEČAR


KONKURS ZA UPIS STUDENATA

U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT ZAJEČAR

1. U sedištu Fakulteta za menadžment Zaječar u Zaječaru na:

– Osnovne akademske studije Biznis i menadžment – 50 studenata

– Osnovne akademske studije Biznis i menadžment – studije na daljinu – 15 studenata

Stručni naziv: diplomirani menadžer (240 ESPB)

– Osnovne akademske studije Ekonomija – 50 studenata

– Osnovne akademske studije Ekonomija – studije na daljinu – 15 studenata

Stručni naziv: diplomirani ekonomista (240 ESPB)

– Osnovne strukovne studije – Poslovna informatika – 30 studenata

Stručni naziv: strukovni informatičar (180 ESPB)

2. U Visokoškolskoj jedinici u Požarevcu na:

– Osnovne akademske studije – Ekonomija – 60 studenata

Stručni naziv: diplomirani ekonomista (240 ESPB)

Prijavljivanje kandidata svakim radnim danom od 09.00 do 16.00 do 06.07.2020.godine.

Prijemni ispit se polaže 6. jula u 12.00 sati.

Prijemni ispit se polaže iz predmeta: informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja, tako što se od ponuđenih četiri predmeta biraju i polažu dva predmeta.

Upis kandidata traje u prvom upisnom roku od 09. do 17. jula 2020. godine,

Školarina je 120.000, 00 dinara i uplaćuje se: Prva rata 20.000,00 prilikom upisa, a ostali deo po 10.000,00 dinara na DESET mesečnih rata.

Kandidat prilikom prijavljivanja podnosi sledeća dokumenta:

1. diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (overena fotokopija);

2. svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (overene fotokopije);

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. 2 fotografije za indeks, 4,5 x 3,5 cm.;

5. 2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Fakultet);

6. dokaz o uplati I rate školarine.

Svi oni koji žele mogu se prijaviti i polagati prijemni ispit ONLINE na sajtu Fakulteta www.fmz.edu.rs

Sve informacije na:

Fakultet za menadžment Zaječar; Park šuma Kraljevica bb; 19000 Zaječar www.fmz.edu.rs; [email protected]; 019/430 800; 019/430 801; 019/430 802

Visokoškolska jedinica Požarevac; ul. Lole Ribara 31; 12000 Požarevac www.fpspo.edu.rs; [email protected]; 012/555 234; 557 123
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *