Majdanpek: Rudnik bakra Majdanpek prati uticaj miniranja sa kopa na južni deo grada


Sistem omogućava utvrđivanje odnosa između parametara miniranja, intenziteta seizmičkih potresa nastalih tom prilikom, spoljnih klimatskih uticaja, sa jedne strane, i reakcije objekata, sa druge. – Na osnovu zakona oscilovanja tla, koje svakodnevno može da se koriguje rezultatima seizmičkih merenja i zakonitostima uticaja potresa na promenu širine pukotine, moguće su izmene parametara tehnologije miniranja, kako bi se obezbedila seizmička zaštita objekata.

Foto: kolektiv

Razvoj rudarskih radova na površinskom kopu „Južni revir“ Rudnika bakra Majdanpek doveo je do približavanja minskih serija stambenim i građevinskim objektima na području južnog dela grada Majdanpeka. Kako jači seizmički potresi pri svakodnevnim miniranjima mogu dovesti do oštećenja zgrada i drugih objekata u neposrednoj blizini, RBM već godinu dana sprovodi projekat efikasnog, pouzdanog i preciznog monitoringa parametara seizmičkih potresa i deformacija objekata radi stalnog i realnog sagledavanja uticaja miniranja.

U okviru praćenja uticaja seizmičkih potresa, instalirani su sistemi monitoringa kojima se, pored svakodnevnih merenja parametara potresa i vazdušnih udara, prate i deformacije pukotina na objektima. Uz to, prate se i klimatski parametri, temperature i vlažnosti, a vodi i analizira dnevnik miniranja sa geodetskim snimcima minskih serija, kao i precizna evidencija parametara bušenja i miniranja važnih sa stanovišta seizmičkih potresa – objašnjava dipl. inž. rudarstva Darko Izvonar, nosilac zadataka razvojnih programa RBM-a.

Na osnovu podataka o vibracijama tla i reakcijama objekata, monitoring treba da omogući pouzdanu ocenu uticaja miniranja sa radilišta „Južnog revira“ na objekte u južnom delu Majdanpeka. Sistem omogućava utvrđivanje korelacionih odnosa između parametara miniranja, jačine seizmičkih potresa, spoljnih klimatskih uticaja, sa jedne strane, i reakcije objekata, sa druge. Na osnovu toga, tehnologija miniranja moći će da se unapređuje i usavršava u pogledu ekonomičnosti, obezbeđenja seizmičke zaštite i povećanja sigurnosti miniranja.

Posle nekoliko desetina miniranja, prognoza brzine oscilovanja za svako sledeće sve je pouzdanija. Na osnovu zakona oscilovanja tla, koje može da se svakodnevno koriguje rezultatima seizmičkih merenja i zakonitostima uticaja potresa na promenu širine pukotine, moguće su korekcije parametara tehnologije miniranja, kako bi se obezbedila seizmička zaštita objekata – naglašava Izvonar.

Sistem monitoringa omogućava daljinsku kontrolu i konfiguraciju, a rezultati merenja se neprekidno skladište u memoriji sistema u realnom vremenu, pa takvi mogu da se emituju na dalju obradu i analizu.

Radi obezbeđenja i čuvanja podataka o obavljenim miniranjima, vodi se dnevnik koji za svako miniranje sadrži precizne podatke. Počev od tačnog vremena i datuma, preko visine etaže, prečnika i nagiba minskih bušotina, linija najmanjeg otpora, rastojanja između i dužine minskih bušotina, do primenjene vrste eksploziva, mase pojedinačnih eksplozivnih punjenja, dužine čepa, ukupnog broja bušotine i niza drugih podataka i zapažanja – rekao nam je Darko Izvonar.

Jer, svaki od tih parametara ima određeni uticaj na jačinu potresa, neki doduše, zanemarljiv, a pojedini takav da se njihovim izmenama u većoj ili manjoj meri može kontrolisati seizmički efekat miniranja sa površinskog kopa „Južni revir“ na ljude i objekte u južnom delu Majdanpeka.

Preuzeto: kolektiv.co.rs
2 komentara na “Majdanpek: Rudnik bakra Majdanpek prati uticaj miniranja sa kopa na južni deo grada

  1. Sofronije

    Zgrade su i onako sve ispucale fasade odpadaju od miniranjai sad ste postavili sistem za monitoring i sta onda ako se utvrdj da je doslo do ostecenja prestacete da minirate sta li cisto utupljivanje ja bih rekao da operu ruke prljav obraz za sve pare koje ste odavde pokrali sad ste nam postavili sistem osmatranja i obavestavanja da nam kazete kad nam plafon padne na glavu od miniranja e pa bili ste obavesteni sto se niste sklonili

    Odgovori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *