Medicinski simpozijum u Sokobanji na temu „Retke bolesti“


U hotelu Moravica, u Sokobanji, održaće se VII Simpozijum Društva medicinskih sestrara, tehničara i babica na temu „Retke bolesti“ u periodu od 15. do 16.09.2018.

foto: soko-banja.org.rs

Na simpozijumu će mnogobrojne sekcije uzeti učešće: hematoonkološka, pneumofiziološka, endokrinološka, internistička, dermatovenerološka sa infektološkom i transfuziološka. Simpozijum je akreditovan za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Organizator ovog skupa je Nacionalna asocijacija udruženja zdravstvenih radnika Srbije čija je kontakt e-mail adresa [email protected]

izvor: soko-banja.org.rs

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *