Miloš Prvanović: AtlanotekLifeup metoda nameštanja atlasa!

AtlanotekLifeUp metoda je najbezbednija metoda nameštanja atlasa, potpuno delotvorna i savršeno pouzdana. AtlanotekLifeUp metodom se vrši ruska masaža i opuštanje tela, da bi se nakon toga radila kiropraktika celog tela, a potom se specijalnim vibro uređajima masira kičma. Nakon masaže vrši se nameštanje atlasa u sedećem položaju, a čitav tretmna traje 1 sat.

Kada je atlas izmešten, uvrće se vratni deo kičme, i ceo kičmeni stub, celo naše telo se krivi, i tada nastaju razna uklještenja nerava, glavobolje, nesvestice, oslabljena cirkulacija, nestabilan pritisak, umanjen dotur hranjivih materija do svih naših ćelija, naši vitalni organi nisu na prirodnim mestima pa odatle se javljaju mnoge bolesti. Atlas istovremeno vrši pritisak na vertebralne arterije, karotide, nervus-vagus, kičmenu produženu moždinu (medulla oblongata).

Šta je u stvari ATLAS?

Atlas je prvi vratni pršljen i glavni je uzročnik svih bolesti i bolova u ljudskom organizmu. Da li znate da se svi rađamo s manje ili više izmeštenim, rotiranim (dislociranim) prvim vratnim pršljenom – atlasom? Nauka za sada nema odgovor zašto je to tako. Nameštanjem atlasa ne mogu se, naravno, izlečiti najteže bolesti ali se mogu preventirati brojna stanja i oboljenja i popraviti opšte zdravlje.

Kako se namešta atlas, da li boli i kome se ne preporučuje?

Sam tretman je bezopasan, traje desetak minuta, bez naglih kiropraktičarskih pokreta i trzaja, a izvodi se specijalnim aparatom. Bol je individualna stvar, nekoga boli manje, nekoga više, a nekoga nimalo. Jačina bola zavisi od toga koliko je atlas iščašen, od bolnosti mišića na kojima se radi i praga bola pojedinca.

Nameštanje atlasa može zaustaviti dalje krivljenje tela, ali ne može pomoći kod iscurelih diskusa? Diskus hernija se leči specijalnim kiroprakticarskim zahvatima i apratima, i potrebno je više tretmana. Ako se nameštanje atlasa uradi preventivno, može zaustaviti krivljenje tela i na taj način sprečiti neka od oboljenja kičmenog stuba.

Poštovanje prema pacijentima kod nas u Centru kiropraktike “Preporod” je na prvom mestu!

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj: 063/400-192 i 063/17-888-18
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *