Na današnjem zasedanju odbornici skupštine usvojili prvu izmenu i dopunu budžeta za 2019 godinu


U Zaječaru je danas održana sednica Skupštine grada, na kojoj je usvojena prva izmena i dopuna budžeta grada za 2019. godinu sa izmenom kadrovskog plana za ovu godinu. Na dnevnom redu našle su se čak 22 tačke, sa odborničkim pitanjima, o kojima se  raspravljalo i odlučivalo. Najviše se komentarisalo, čak 40-ak minuta,  o prvoj izmeni i dopuni budžeta Grada Zaječara za 2019. godinu sa izmenom Кadrovskog plana.

Odlukom o prvoj izmeni i dopuni budžeta gada Zaječara za 2019. godinu, ukupan budžet se umanjuje za 228.954.655,11 dinara tako da ukuno planirana sredstva budžeta iz svih izvora iznose 3.649.522.059,66 dinara. Razlog za izmenu i dopunu Odluke o budžetu za ovu godinu je pre svega usaglašavanje, odnosno smanjenje suficita koji je prvom Odlukom bio predviđen u većem iznosu nego što je realan i smanjenje kod nekih pozicija koje su uvrštene u Odluku a izmirene su zadnjeg dana 2018. godine kada su stigla namenska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Odbornici su danas usvojili i Odluku o prihvatanju prenosa prava javne svojine na nepokretnostima od Republike Srbije na Grad Zaječar, bez naknade, o pristupanju izradi Izmene Prostornog plana teritorije Grada Zaječara, kao i o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Grada Zaječara. Gradski parlament je dao zeleno svetlo i na  Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, na Odluku o mreži javnih predškolskih ustanova i osnovnih škola na području Grada Zaječara, na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada kao i na Odluku o načinu korišćenja javne garaže.

Na zasedanju usvojeni su izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima u prošloj godini Narodnog muzeja, Matične biblioteke, Ustanove Narodno pozorište – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ i Turističke organizacije, kao i planovi rada sa finansijskim planovima za ovu godinu Narodnog muzeja , istorijskog arhiva i Turističke organizacije.

izvor radiomagnum.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *