Negotin: Održana 19. sednica SO Negotin


Danas je održana devetnaesta sednica Skupštine opštine Negotin, kojom je predsedavao dr med. Ljubisav Božilović.

SO_6

Na dnevnom redu našle su se 15 tačaka, od kojih su dve povučene na predlog predlagača Nadice Vasić, zamenice predsednika Opštine Negotin.

Valentina Đuričić, šef Odeljenja za budžet, finansije i LPA opštine Negotin, odbornicima je obrazložila Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Negotin za period januar-septembar 2015. godine. Sa 30.09.2015. godine, budžetski prihodi ostvareni su u iznosu od 690.122.030 dinara, 63,10% ukupno planiranih prihoda i primanja budžeta opštine Negotin, koji su utvrđeni Odlukom o budžetu za ovu godinu i iznose 1.093.572.000 dinara. Najznačajniji izvorni prihod po obimu je prihod od poreza na imovinu koji je u devetomesečnom periodu ostvaren u apsolutnom iznosu od 154.930.730 dinara što je 61,97% od planiranog. Ostvareni ustupljeni prihodi iznose 220.117.163 a transferni prihodi 198.864.599 dinata ili 75,5%. Rashodi i izdaci budžeta opštine za prvih devet meseci izvršeni su u ukupnom iznosu od 623.536.581 dinara, odnosnu sa 40,63% od planom utvrđene veličine.

Na današnjoj sednici usvojena je Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Negotin, koja se primenjuje u graničnim zonama u kojima nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti, u periodu od 01. januara do 30. septembra, godine koja prethodi godini za utvrđivanja osnovice poreza na imovinu.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godine. P

Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je u 2015.godini utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni, iznosi za garaže i garažna mesta 20.000 dinara.

Usvojena je Odluka o stipendiranju studenata i talentovanih učenika srednjih škola opštine Negotin kojom se utvrđuju uslovi za dodelu stipendija kao i način izbora korisnika stipendiranja, vreme za koje se stipendija dodeljuje, prava i obaveze korisnika stipendija i drugi uslovi. Odluka predviđa i posebne nagrade za najbolje studente sa prosečnom ocenom 10, i učenike koji postignu prosečnu ocenu 5 ili osvoje jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Pred odbornicima se danas našla i Odluka o pijacama na teritoriji opštine Negotin. Ovom Odlukom definisano je održavanje i upravljanje pijacama, opremanje pijaca, korišćenje pijačnog prostora, opreme i objekata, promet robe na pijacama, higijensko-tehnički i drugi uslovi prometa, nadzor. Odlukom je utvrđeno da JKP „Badnjevo“ propisuje pijačni red na koji saglasnost daje Opštinsko veće. Novom odlukom o pijacama propisana je i mogućnost postojanja kvantaške pijace, auto pijace kao i organske pijace sa čime se do sada mogu pohvaliti samo veći gradovi u Srbiji.

Na predlog Jovana Milovanovića, predsednika opštine Negotin na dnevnom redu današnje sednice našao se i predlog za razrešenje Nenada Trandafilovića, člana Opštinskog veća opštine Negotin. Ovaj predlog, tajnim glasanjem, kako predviđa poslovnik SO Negotin, podržalo je 27 odbornika.

Takođe tajnim glasanjem za novog člana Opštinskog veća izabran je Novica Lazić. Za njegov izbor glasalo je 27 prisutnih odbornika.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *