Negotin: Održana devedeseta sednica Opštinskog veća


Danas je održana devedeseta sednica Opštinskog veća opštine Negotin, kojom je predsedavala Nadica Vasić, zamenica predsednika opštine.

Foto: negotin.rs

Članovi Opštinskog veća nakon obrazloženja Valentine Đuričić, šefa Odeljenja za budžet, finansije i LPA i razmatranja nacrta, utvrdili su predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je izvršenje obaveza po Ugovoru o preuzimanju obaveza JP za građevinsko zemljište i Ugovora o vršenju usluga ureživanja građevinskog zemljišta. Razlog za prvi rebalans budžeta za 2017. godinu su i neizmirene obaveze koje se odnose na komasaciju u Radujevcu. U Odluci o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu ukupni prihodi i primanja, kao i ukupni rashodi i izdaci povećani su u iznosu od 77 000 000 dinara iz izvora 01 i sada umesto 1 187 597 000, iznose 1 264 597 000 dinara. Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci povećani su za 7 850 000 dinara iz izvora 13. Tako sada ukupni prihodi i primanja odnosno rashodi i izdaci iz svih izvora finansiranja iznose 1 565 255 000 dinara. Sve promene povećanja i smanjenja date su na pozicijama za konktretne korisnike i za određene namene.

Većnici su usvojili i predlog Programa korišćenja i sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Negotin za 2017. godinu. Odlukom o budžetu opštine Negotin za 2017. godinu sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine planirana su u ukupnom iznosu od 40 miliona dinara.

Na devedesetoj sednici Opštinskog veća utvrđšen je i predlog Odluke o orazovanju komisije za planove opštine Negotin. Radi se o petočlanoj Komisiji čiji je zadatak obavljenja stručnih poslova u postpupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata, stručne provere usklađenosti urbanističkog projekta sa planskim dokumentom i zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja , kao i davanje stručnog mišljenja po zahtevu nadležnih organa uprave.

Članovi Opštinskog veća utvrdili su i predlog Rešenja o davanju isključivog prava JP za građevinsko zemljište opštine Negotin čiji je osnivač Opština Negotin na obavljanje delatnosti pružanja usluga u 2017. godini.

Na današnjoj sednici data je i saglasnost na odluke o donošenju statuta JKP „Badnjevo“ i JP za građevinsko zemljište, u cilju usklađivanja sa važećim zakonima.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *