Negotin: Seminar za mlade edukatore u programu Borbe protiv trgovine ljudima


Crveni krst Negotin organizovao je proteklog vikenda seminar za mlade edukatore u programu ”Borba protiv trgovine ljudima”. Seminar su vodili treneri i aktisisti Crvenog krsta Predrag Ćirić iz Negotina, Aleksa Kurtinović iz Sombora i Marko Tanasković iz Plandišta. Učesnike je na početku edukacije pozdravila i Ljuba Marinković, sekretar Crvenog krsta Negotin.

Foto: negotin.rs

Tokom seminara obučeno je 16 novih edukatora programa “Borba protiv trgovine ljudima”, koji će već narednih dana u osnovnim i srednjim školama opštine Negotin širiti svoje znanje prenoseći ga mladima kao vršnjački edukatori. Uz zadovoljstvo sekretara, trenera i mladih edukatora koji su pokazali veliko unteresovanje za teme, seminar je u potpunosti uspeo i opravdao svoj cilj. Ovo je inače drugi ovakav seminar koji je Crveni krst Negotin organizovao za poslednjih godinu dana, a mnogi volonteri su učestvovali i u seminarima koje organizuje Crveni krst Srbije, na istu temu.

Crveni krst Negotin, od samog početka, odnosno od 2005. godine, realizuje program “Borba protiv trgovine ljudima i već 12 godina vrši edukaciju mladih u osnovnim i srednjim školama, kako u gradu tako i u seoskim školama i sa svojih 60 obučenih edukatora i 5 trenera uspešno svoje znanje prenosi na nekoliko hiljada učenika i građana opštine Negotin.

“Imajući u vidu značaj, težinu i učestalost problema trgovine ljudima u svetu, a posebno u našoj zemlji i činjenicu da je takvih pojava bilo i u našem gradu, smatramo da je vrlo korisno edukovati što više mladih kako bi prepoznali i izbegli lanac trgovine ljudima. Crveni krst Negotin je radionice navedenog programa realizovao i sa decom ometenom u razvoju, kao rizičnom grupom, sa zdravstvenim radnicima u ZC Negotin, učenicima smeštenim u đačkom domu u Bukovu, Domu ”Stanko Paunović” , školama podmlatka CK Srbije i u svim osnovnim i srednjim školama, a uskoro ćemo realizovati radionice i sa decom iz vrtića.” – ističe Ljuba Marinković, sekretar CK Negotin.

Crveni krst Negotin nastavlja edukaciju u svim osnovnim i srednjim školama opštine Negotin, kako bi pomogli mladima da prepoznaju i izbegnu svaku situaciju koja bi ih odvela u lanac trgovine ljudima. Sa svojim mladim volonterima redovno se obeležava 18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima i 30. jul Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *