Negotin: Stanje na vodotocima


Shodno upozorenjima na opasnost od leda i opasnog vremena i naredbe Štaba za vanredne situacije opštine Negotin o preduzimanju preventivnih mera, svakodnevno se prati stanje leda na vodotocima na sektorima koji se nalaze na našem području.

Ilustracija

Na sektoru D.1. Dunav kod Negotina, koji obuhvata i pritoke Timok i Jasenička reka, na Jaseničkoj reci je minimalan vodostaj i ona je 100 odsto pod ledom, dok je na Velikom Timoku nizak vodostaj. Na deonici D.1.3. – Timok kod Trnavca vodostaj je ispod granice redovne odbrane, a pod ledom je oko 95 odsto.

Naredbom br. D.1.-1 od 11.01.2017. godine uvedena je redovna odbrana od zagušenja ledom na sektoru D.1. Deonica D.1.2. – Timok, Jasenička reka kod Negotina i D.1.3. – Timok kod Trnavca, sa početkom u 8 časova kod AD za vodoprivredu ”Vodoprivreda” Požarevac.

Osmatranjem sa objekta HE Đerdap 2, može se uočiti manja količina leda na glavnom toku Dunava, pri obali nešto veća, ali to ne ugrožava proizvodnju na HE Đerdap 2, niti postoji opasnost od ledenih poplava ili ugroženosti objekta ledom.

Od 08.januara 2017. godine, usled pojave leda i ledohoda i niskih temperatura, obustavljena je plovidba od Prahova do Velikog Gradišta.

Prema izveštaju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ RJ Negotin, dežurna ekipa AD ”Vodoprivreda” Požarevac obišla je sektor HMS DD.6-DD.15 i obavestila da su kanalske mreže u funkciji. Zaleđena su vodna ogledala na crpilištima crpnih stanica.

Crpne stanice ”Kosno Grlo”, ”Kosno Grlo 1”, ”Srbovo” i ”Balta Mare” su ispravne i u funkciji, bez oštećenja i kvarova. Pod ledom je oko 70% sekundarne kanalske mreže, a nivo vode u kanalima je veoma nizak. Usled snežnih padavina, obavljeno je čišćenje puteva i prilaza crpnim stanicama, tako da su putevi donjih prohodni.

I na sektoru HMS DD.16-DD.19. kanalska mreža je u funkcionalnom stanju, vodostaj u kanalima kao i u recipijentima je nizak i voda nesmetano otiče gravitaciono. Zaleđeno je 80% kanalske mreže.

Shodno svemu gore navedenom, nije ispunjen ni jedan kriterijum i uslov za proglašavanje redovne ili vanredne odbrane od leda.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *