Negotin: Zaštita životne sredine i upravljanje komunalnim otpadom najveći izazovi za pristup u EU

Zaštita životne sredine i oblast upravljanja komunalnim otpadom među najvećim su izazovima u procesu pregovora za članstvo u EU. U cilju pomoći lokalnim samoupravama u istočnoj Srbiji da se što bolje pripreme za promene u upravljanju komunalnim otpadom , u Negotinu je održan skup pod nazivom „Izazovi i mogućnosti u upravljanju komunalnim otpadom na lokalnom nivou u svetlu EU integracija“.

Foto: negotn.rs

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS), organizovanjem ovakvih skupova, već neko vreme pokušava da približi proces pridruživanja Srbije i našeg regiona Evropskoj uniji. To je proces koji se dešava sada i koji lokalnim samoupravama pruža jedinstvenu priliku da u njemu učestvuju i da pokušaju da iz tog procesa izvuku benefite.

“Proces pridruživanja Srbije EU nosi sa sobom razne mogućnosti, ali i opasnosti zato što prilagođavanje naših propisa i celog našeg društva EU nije nimalo lak posao. Mi pokušavamo da na našem regionu u nekoliko stvari pomognemo, da ukažemo šta je to što nas čeka, kako bi se bolje pripremili i kako bi znali šta i kad treba da uradimo, i da tako spremni možda iskoristimo neke mogućnosti, pre drugih regiona u Srbiji. Jedna od stvari kojima se bavimo je i pregovaračko poglavlje za životnu sredinu i u okviru toga ove godine bavimo se upravljanjem komunalnim otpadom na lokalnom nivou i ovaj skup ima za cilj da svima zainteresovanima ukaže na to gde se mi kao zemlja nalazimo u procesu pridruživanja, a vezano je za upravljanje komunalnim otpadom. Šta je to šta nas čeka i koje su mogućnosti i prilike koje će nam se ukazati vrlo brzo. “ – rekao Vladan Jeremić, direktor RARIS-a.

Zanimljiv je i podatak da u Srbiji funkcioniše svega 7 od predviđenih 26 regionalnih centara za odlaganje komunalnog otpada, predviđenih Strategijom za upravljanje otpadom, koja je usvojena pre pet godina. Nebojša Pokimica, ekspert za zaštitu životne sredine govorio je na skupu u Negotinu o tome šta očekuje istočnu Srbiju u procesu upravljanja komunalnim otpadom.

„Ideja je da sve zainteresovane strane koje su ovde prisutne, a koje su vezane za upravljanje komunalnim otpadom vide i shvate i u nekom narednom periodu daju doprinos vezan za poglavlje 27, svako sa svog aspekta i da vidimo na koji način ćemo najbolje moći da unapredimo upravljanje komunalnim otpadom u narednom peridu u ovom regionu, šta nam je za to potrebno, kakvi su kapaciteti, koja sredstva i kakve sve benefite od tog procesa možemo da izvučemo.“ – istakao je Pokimica.

Skupu koji je održan u maloj sali zgrade Opštine Negotin, prisustvovali su predstavnici lokalnih samouprava Borskog i Zaječarskog okruga, javnih komunalnih preduzeća, članovi koordinacionog odbora za sprovođenje međuopštinskog sporazuma o upravljanju komunalnim otpadom, članovi radne grupe za životnu sredinu u okviru Regionalne EU platforme, kao i organizacije civilnog društva.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *