Nepromenljiv režim rada toplane!


Sistem daljinskog grejanja u potpunosti je funkcionalan, isporuka toplotne energije u gradu odvija se u režimu 24 sata neprekidno i bez većih problema.

Sa ovakvim režimom rada, koji se primenjuje od početka grejne sezone, nastaviće se i u narednom periodu. Na taj način, korisnicima će biti osigurano uredno i kvalitetno grejanje a sistem daljinskog grejanja biće zaštićen.

Sanacioni radovi na toplifikacionoj mreži su drastično smanjeni u odnosu na isti period u prošloj grejnoj sezoni što ujedno smanjuje i gubitke na mreži i doprinosi većoj uštedi.

Na zalihama u toplani ima 5.500 t uglja, isporuke uglja odvija se prema utvrđenoj dinamici tako da građani u nastavku grejne sezone mogu da očekuju i dalje dobro grejanje.

Toplana i danas 21.11.2017 god. uredno isporučuje toplotnu energiju; radnici toplifikacije su na terenu, i otklanjaju nedostatke po prijavama građanama.

Kotlarnica Banjsko polje je u redovnom režimu rada, što znači da radi bez zastoja. Moguće intervencije se otklanjaju po prijavama građana.

Intervencije manjeg obima (curenje grejnih tela/ radijatora, zamena ventila, dopune mreže u podstanici, curenje i zamena toplotnih vodomera, problemi sa sa isporukom tople potrošne vode, obavljaju se uobičajno po prioritetu i obično se rešavaju u roku od 24 sata

Podsećamo da pojedinačne reklamacije korisnici mogu uputiti na br.telefona 426-398 kao i
0800/ 30 30 31. Prilikom poziva potrebno je navesti:
• Ime i prezime
• Predmet reklamacije
• Ulicu i broj stana
• Broj telefona za kontakt
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *