Obaveštenje o zameni obrazaca dozvola za upravljača i rukovaoca čamca, odnosno mornara na plovećem postrojenju


Svi građani, privredni i javni subjekti koji rukovode ili upravljaju jezerima i rekama, kategorisanim vodnim putevima za plovidbu plovila za rekreaciju a koji poseduju obrazce dozvola za upravljača i rukovaoca čamca, odnosno mornara na plovećem postrojenju, izdatim u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja upravljača i rukovaoca čamca („Službeni glasnik RS”, broj 18/97) i Pravilnikom o načinu sticanja stručne osposobljenosti i o programu stručnih ispita posade određenih plovnih objekata („Službeni glasnik SRS”, broj 19/78), da će Lučka kapetanija Smederevo na zahtev stranke izvršiti zamenu navedenih dozvola za odgovarajuće obrasce dozvola za upravljača čamcem koje se izdaju u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14 i 57/15), najkasnije do 31. decembra 2019. godine.
Shodno tome, molim vas da preko mesnih zajednica, plivačkih i ronilačkih klubova, udruženja građana, javnih preduzeća, lokalnih sredstava informisanja a koji poseduju stare obrazce dozvola i koji se bave plovidbom, obavestite o navedenoj zakonski propisanoj regulativi u svrhu obveštenosti kao i obaveza službi lokalnih samouprava kao servisa građana.
Na osnovu navedenog proizilazi da imaocima starih obrazaca dozvola za upravljača i rukovaoca čamca, odnosno mornara na plovećem postrojenju, nakon proteka zakonom predviđenog roka za podnošenje zahteva za zamenu starog za novi obrazac dozvole za upravljača čamcem, „A“ ili „B“ kategorije, kao i međunarodne dozvole za upravljanje plovilom za rekreaciju, Lučka kapetanija neće vršiti zamenu posle 31.decembra 2019.


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *