Održan 8.MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA na Fakultetu za menadžment u Zaječaru


Danas je na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, organizovan osmi Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, sa ciljem da se definišu glavni problemi i predlože optimalna rešenja u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa.

Prirodni resursi, ekonomija, menadžment i ljudski resursi, održivi razvoj, zaštita životne sredine, energetika, organizaciono ponašanje i društveno odgovorno poslovanje, samo su neke od teme o kojima se govorilo na današnjem Međunarodnom simpozijumu, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Prema rečima Dragana Đurđevića, zamenika rektora Megatrend Univerziteta, ovakav Simpozijum je od velikog značaja, a to pokazuje i podatak da se organizuje osmu godinu zaredom.

„Značaj je veliki jer smo održavanjem ovog Simpozijuma ipak uspeli da organima vlasti, državi, nametnemo potrebu da se o prirodnim resursima na jedan drugi način razmišlja, rukovodi i da se pitanje prirodnih resursa stavi u zakonodavna akta. Ove godine simpozijum je orjentisan na poljoprivrednu proizvodnju, na genetski modifikovanu hranu i potrebu da se uopšte očuva autohtona sorta i da se očuvaju sve one prirodne, naše sorte koje su na izdisaju, i koje se moraju sačuvati jer budućnost će nam doneti situaciju gde ćemo morati neke druge da molimo da kupimo seme. Danas nam daju možda besplatno, a sledećih godina će to koštati previše. Tako da moramo voditi računa i o tom delu nacionalne bezbednosti“, istakao je Đurđević.

Veliko interesovanje na današnjem Simpozijumu izazvala je tema „Istorijski prikaz razvoja menadžmenta ljudskih resursa u Kini“. Prema rečima profesorke Katarine Zakić, prorektora za Međunarodnu saradnju Megatrend Univerziteta, Srbija ima u mnogo čemu da se ugleda na Kinu.

„Kada govorimo o ovoj temi, moram da napomenem značaj obrazovanja. Obrazovanje je veoma bitno ako želite da imate dobre ljudske resurse i dobru ekonomiju a to bez ljudi ne može. Onoliko koliko ulažemo u obrazovanje toliko ćemo dobiti kao protiv meru. Nadam se da će naša država više ulagati u obrazovanje, da ćemo imati mnogo bolje kadrove koji će na odgovarajući način voditi ne samo ekonomiju ove zemlje, već i sve ostale oblasti“, rekla je Zakić.

U Pirotu je nedavno urađen projekat koji je na Simpozijmu predstavljen, a koji je izazvao veliku pažnju.

„Spoj nauke i privrede u ovom trenutku je jako važan. Godinama se trudimo da iz Slobodne zone učestvujemo na ovakvim naučnim skupovima i da vršimo povezivanje između nauke i privrede. Mi smo u Pirotu napravili jedan projekat koji ćemo prikazato ovde. Reč je o tome da svi tereti na prolazu Koridorom 10, prelaze na železnicu, a da se ne voze fosilnim gorivima putem kamiona. Mi smo sračunali kakve bi uštede bile u tome i to ćemo danas i prikazati“, rekao je Prof. dr Dragan Kostić iz Slobodne zone Pirot.

Profesorka Nada Štrbac, dekan Tehničkog fakulteta u Boru je istakla značaj organizovanja ovog naučnog skupa, kao i značaj teme razvoja tehnologije za preradu primarnih i sekundrnih sirovina na bazi bakra, o kojoj se danas, takođe govorilo.

„Daćemo pregled mogućih tehnoloških postupaka za preradu primarnih sirovina na bazi bakra, sa povišenim sadržajem štetnih komponenti, o mogućnostima za snižavanje tog sadržaja i način za uključivanje kasnije dobijenog takvog proizvoda u redovni tehnološki proces dobijanja bakra. Govirimo i o velikom broju sekundarnih sirovina na bazi bakra i o razvoju tehnologija i tehnoloških postupaka za preradu takvih materijala“, rekla je Štrbac.

Za simpozijum je svoje radove prijavilo 102 istraživača. Radove su pored domaćih istraživača poslali i istraživači iz Irana, Italije, Španije i zemalja iz regiona. Prema rečima Zorana Milovanovića, projekt menadžera u RARIS-u, dosta je radova iz prakse koji će dati smernice za razvoj ovog kraja Srbije.

„Ovde danas ima puno radova koji su iz prakse i daju neke smernice za mogućnost razvoja ovog kraja. Veoma je važno što ti radovi pokazuju koji su problemi u regionu koji postoje i na koji način oni mogu da se prevaziđu“, rekao je Milanović.

Organizator 8. Međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima je Fakultet za menadžment Zaječar, u saradnji sa partnerskim institucijama Economic Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland, Faculty of Economic Sciences of “1 December 1918“ University in Alba Iulia, Romania, Slobodnom zonom Pirot i Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS).
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *