Održana 13. sednica SO Negotin


Prvom ovogodišnjem zasedanju loklanog parlamenta, održanom danas, u velikoj sali SO Negotin, prisustvovao je 41 odbornik. 13.sednici predsedavao je mr Milan Uruković, predsednik negotinske skupštine.

foto negotin.rs

Na početku sednice je, nakon utvrđivanja dnevnog reda, na osnovu ostavke koju je podnela iz ličnih razloga, konstatovan prestanak mandata Aleksandri Lajtinović, sa odborničke liste Aleksandar Vučić-Srpska napredna stranka-Socijalistička partije Srbije-Ivica Dačić.

foto negotin.rs

Odbornici lokalnog parlamenta, na današnjoj sednici, usvojili su Odluku o visini naknade za korišćenje javnih površina koja je usklađena sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ovom odlukom određeni su kriterijumi za propisivanje naknada i visina naknade, olakšice, način dostavljanja i sadržaj podataka o korišćenju javne površine nadležnom organu koji utvrđuje obavezu plaćanja naknade.

foto negotin.rs

Usvojena su i rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor za 2019. godinu i Program korišćenja budžetske pomoći-subvencija JP „Bogovina“. Većinom glasova prisutnih odbornika, usvojena su rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „12. septembar“ u Negotinu i Rešenja o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za komunalno-stambene poslove i urbanizam Skupštine opštine Na današnjoj sednici usvojeno je Rešenje o prestanku mandata Dalibora Ranđelovića, člana Opštinskog veća zaduženog za komunalnu delatnost i Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Badnjevo“ Dragana Mijucića koji je, na mesto v.d. direktora preduzeća, podneo ostavku iz ličnih razloga. Za novog vršioca dužnosti direktora JKP „Badnjevo“ rešenjem koje su većinom glasova usvojili odbornici SO Negotin, imenovan je Dalibor Ranđelović, dosadašnji član Opštinskog veća zadužen za komunalne delatnosti Negotin.

izvor negotin.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *