Održana 17. sednica SO Negotin


Na današnjoj sednici negotinskog parlamenta kojom je predsedavao mr Milan Uruković odbornici su usvojili više važnih odluka i rešenja. Sednici su pored 36 odbornika prisustvovali i Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, Merlina Selenić, zamenik predsednika i članovi Opštinskog veća.

foto negotin.rs

Odbornici SO Negotin jednoglasno su usvojili Odluku o završnom računu opštine Negotin za 2018.godinu. Ovom odlukom utvrđeni su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima i ukupni rashodi i izdaci budžeta Opštine Negotin u 2018. godini i to ukupni prihodi i primanja 1.054.890.000 dinara, ukupno utrošen višak prihoda iz ranijih godina 101.969.000 dinara, ukupni rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i neutrošenih sredstava 1.135.786.000 dinara i višak prihoda budžeta 21.073.000 dinara. Ostvareni višak prihoda i primanja– suficit (konsolidovan), u iznosu od 21.073.000 dinara, prenosi se u narednu godinu. Odlukom o budžetu opštine Negotin za 2018. godinu prihodi i primanja budžeta opštine Negotin planirana su u iznosu od 1.378.058.000 dinara, iz ostalih izvora finansiranja planirana su sredstva u iznosu od 523.968.000 dinara, što ukupno iznosi 1.902.026.000 dinaa. Ukupni prihodi planirani u iznosu od 1.378.058.000, ostvareni su u iznosu od 956.302.000 dinara.

Na današnjoj sednici usvojene su i odluke o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja teritorije opštine Negotin,o nekategorisanim putevima i raspolaganju putnim zemljištem nakon izgradnje ili rekonstrukcije i o visini naknade za korišćenje javnih puteva opštine Negotin.

Usvojene su i odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine i naknade za korišćenje poslovnog prostora i o oglašavanju na otvorenim površinama. Odbornici su danas doneli rešenja o pristupanju pribavljanja građevinskog zemljišta u državnoj svojini u javnu svojinu opštine Negotina kao i o pristupanju otuđenju stanova iz svojine oštine Negotin neposrednom pogodbom kao i Odluku o pristupanju izradi Strategije ruralnog razvoja opštine Negotin za period 2019-2024. godine.

preuzeto negotin.rs


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *