Održana 20. sednica SO Negotin


U velikoj sali SO Negotin danas je održana 20. sednica lokalnog parlamenta. Sednici su, pored 34 odbornika, prisustvovali Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, Merlina Selenić, zamenik predsednika Opštine i članovi veća. Na dnevnom redu sednice, kojom je predsedavao mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin, našlo se 14 tačaka iz domena rada negotinskog parlamenta.

foto negotin.rs

Odbornici su, nakon izlaganja Ljiljane Liculović, rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i LPA, koja je istakla da su sa 30.09.2019. godine, ukupni prihodi i primanja ostvareni u iznosu od 791,485,505 dinara, od čega su prihodi i primanja budžeta ostvareni u iznosu od 711.085.156 dinara a prihodi i primanja budžeta i indirektnih korisnika ostvareni iz ostalih izvora 80.397.349 dinara,većinom glasova usvojili Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za period januar-septembar 2019. godine. Ostvarenje ukupnih prihoda i primanja iznosi 49,11 procenata od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci za period januar-septembar 2019.godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 721.691.603 dinara, što je ukupno 43,29 procenata planom utvrđenih veličina.

Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Negotin odbronici su usvojili većinom glasova. Ovom odlukom predviđa se uvećanje cene poreza samo za grupu nepokretnosti – poljoprivredno zemljište u I, II i III zoni, i poljoprivredno zemljište u I i II zoni u iznosu za 0,3 procenta od prosečne tržišne vrednosti kupoprodajnih ugovora ostvarenih od 01.01. 2019. do 30.09.2019. godine. Na današnjoj sednici usvojen je i Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Pčelica“ za radnu 2018/2019. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Pčelica“ za radnu 2019/2020. godinu.

Jedna od tačaka dnevnog reda 20. sednice bila je i Odluka o izradi izmene Plana generalne regulacije za naselje Prahovo kao i Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Negotin neposrednom pogodbom razmenom u K.O. Negotin. Odbornici su usvojili Odluku o dodeljivanju isključivog prava JKP „Badnjevo“ na obavljanje delatnosti pružanja usluge krčenja pojedinačnih stabala, šikara i šibljaka u postupku komasacije delova K.O. Rečka, K.O. Čubra, K.O. Rajac i K.O. Smedovac kao i Odluku o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Negotin. Izmene se odnose na materinski dodatak za nezaposlene porodilje koje su rodile tređe i svako naredno dete koji je sa 5.000 povećan na 10.000 dinara i traje 12 meseci. Povećan je i iznos naknade za vantelesnu oplodnju na 200.000 dinara u situaciji kada podnosilac zahteva, venčana ili nevenčana supruga ide o svom trošku na vantelesnu oplodnju, a u slučaju kada ide o trošku države nadoknada iznosi 50.000 dinara. Pravo na besplatnu užinu imaće i blizanci rođeni u drugom porođaju i deca sa smetnjama u razvoju po mišljenju interresorne komisije.

Na današnjoj sednici odbornici su usvojili Rešenje o davanju saglasnosti na rešenje Nadzornog odbora JKP „Badnjevo“ na valutu plaćanja varijabilnog i fiksnog dela usluge grejanja za sezonu 2019/2020. godinu kao i rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti i imenovanju direktora Doma kulture „Stevan Mokranjac“ kao i rešenja o prestanku mandata i imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Negotin. Za direktora Doma kulture „Stevan Mokranjac“ u narednom četvorogodišnjem periodu, imenuje se Jovanka Stefanović – Stanojević, diplomirani politikolog, dosadašnji v.d. direktora ustanove a za direktora Turističke organizacije opštine Negotin, Dušan Petrović, dipl. inž. šumarstva, koji je obavljao funkciju direktora i u prethodnom periodu.

preuzeto negotin.rs
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *