Održana 25. sednica Gradskog veća grada Bora


Na 25. sednici članovi Gradskog veća usvojili su svih 19 predloga odluka koliko je bilo na dnevnom redu.
Među najznačajnijim svakako je predlog odluke o završnom računu budžeta grada Bora za 2018. godinu.

foto bor.rs

Punjenje budžeta prošle godine bilo je 83 odsto, a izvršenje nešto više od 73 odsto što je zaista dobro u odnosu na planirana sredstva u iznosu od oko 2,5 milijarde dinara. Evidentno je da se budžet grada Bora iz godine u godinu uvećava, a kako se budžet bude uvećavao tako će se i grad razvijati. Mi smo izradili nekoliko strateških planova i na taj način ćemo sva sredstva koja uvećavaju budžet raspoređivati na unapređenje života naših sugrađana u selu i gradu” rekao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

foto bor.rs

Članovi veća usvojili su i predlog Operativnog plana odbrane od poplava voda drugog reda na teritoriji grada Bora za 2019. godinu, kao i predlog programa za sprovođenje poljoprivredne politike za grad Bor u 2019. godini kojim su predviđene subvencije poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 25 miliona dinara, deset više u odnosu na 2018.godinu.
Na sednici su usvojeni i predlozi o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji Grada Bora, kao i predlog programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Članovi veća usvojili su i predloge rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javnih ustanova u Boru za 2019. godinu, a na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada Bora naći će se i predlog odluke o razrešenju i imenovanju direktora Turističke organizacije Bor, za koga je, nakon sprovedenog konkursa, predložen dosadašnji v.d. direktora Maja Bakoč.

izvor bor.rs


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *