Održana 4. sednica Opštinskog veća Opštine Kladovo


Održana je četvrta sednici Opštinskog veća na kojoj je jednoglasno usvojen Predlog odluke o izmeni i dopuni budžeta opštine Kladovo za 2018. godinu.

Usvojene izmene neće uticati na povećanje prihoda koji ostaju u iznosu od 976,4 miliona dinara, s obzirom da je rebalansom budžeta urađeno prepakivanje unutar postojećih rashoda u iznosu od 30,5 miliona dinara. Sredstva će biti peusmerena na zimsko održavanje puteva, za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, za tekuću budžetsku rezervu, za aktivnosti Centra za kulturu, dok je svim sportskim klubovima kojima su odobrena sredstva na konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa opredeljeno još po 10 odsto više novca.

“Namera je da se obezbedi nesmetano funkcionisanje svih korisnika budžeta do kraja kalendarske godine” – kazao je Milisav Ratopekić predsednik opštine Kladovo.

Jednoglasnu podršku većnika dobili su Izveštaj o radu, Program i Godišnji plan rada predškolske ustanove “Neven”.

Na sednici veća usvojena je Odluka da se menadžmentu JP “Jedinstvo” lični dohodci umanje za 25 procenata, dok su rukovodećem kadru u JP “Komunalac” primanja umanjena za 15 odsto.

“Te odluke se odnose na zaposlene u ta dva javna preduzeća” – dodao je Ratopekić.

Posle konstruktivnih diskusija članovi Opštinskog veća odlučili su da vlasnici stambenih kuća na teritoriji opštine Kladovo na ime naknade za kanalizaciju ubuduće plaćaju 5 kubika utrošene vode po članu domaćinstva.

“Tom prilikom ispravljena je višedecenijska nepravda” – istakao je Ratopekić.

Na sednici lokalne Vlade jednoglasno su usvojene ostavke Branka Majkanovića direktora JP “Jedinstvo”, za vršioca dužnosti imenovan je Saša Savić i Veselina Majovića direktora JP “Komunalac”, pa će vršioc dužnosti biti Nikola Dumitrašković koji je ranije obavljao funkciju direktora tog komunalnog preduzeća.

Podršku većnika dobila je i Odluka o imenovanju profesora Bojana Božanovića za člana Nadzornog odbora Društva posebne namene LED Kladovo DOO Novi Sad.

O pojedinim odlukama sa ove sednice izjašnjavaće se i odbornici lokalnog parlamenta na sednici SO Kladovo koja će biti održana 26.septembra.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *